Werkwijze Bio-energetische counseling


* meditatie
In zowel de workshops als de individuele sessie neemt meditatie een prominente plaats in. Het “gaan mediteren” is echter verkeerd uitgedrukt. Het doen van een bepaalde handeling of techniek is feitelijk een zekere gebruikte methode om in de meditatieve staat te geraken. Eigenlijk is de meditatieve staat onze natuurlijke staat van zijn. In onze Westerse maatschappij leven we grotendeels vanuit onze denkwereld. Deze kenmerkt zich door lineair denken (verleden - toekomst), dualiteit en oordeel. Dit veroorzaakt afscheiding van ons ware zelf met mogelijke klachten als, eenzaamheid, doelloosheid, lusteloosheid, depressie, burn-out, etc.
Het beoefenen van meditatie brengt ons terug naar onze ware natuur. Je continue stroom van gedachten verminderd significant en je ervaart jezelf steeds meer verbonden. Naarmate we onszelf steeds dieper loslaten beseffen we dat lichaam, geest en ziel één zijn in relatie met de schepping zelf. Deze overgave aan het bewust-”zijn” ervaren we als (steeds meer) stilte. In deze stilte herkennen wij onszelf en onze lotsbestemming/levensweg en kan het lichaam zijn oorspronkelijke gezondheid terug vinden. Regelmatig mediteren brengt jou in je dagelijks leven steeds meer rust, compassie, relativerend vermogen, focus, verdraagzaamheid, mededogen, helderheid en zelf -liefde.

 * Ritme en klank
Het spelen op de West Afrikaanse Djembé  is een creatieve oefening vol van plezier, zang, humor en emoties. Je maakt kennis met verschillende posities en rollen in het djembé-orkest hetgeen direct inzicht brengt in de gedrags- en rol patronen die jij aanneemt in je dagelijkse leven. Dit inzicht bied je de kans een nieuw lied te componeren i.p.v. steeds opnieuw hetzelfde deuntje te spelen.
Je gaat letterlijk horen dat jij componist = schepper bent van je eigen compositie = leven!

* Tibetaanse klankschalen
Een meditatief klankschalen concert brengt je in diep contact met jezelf. De bijzondere frequenties van de schalen sluiten aan bij de trillingen van het lichaam die we in ons dagelijkse gedoe nooit voelen.  Ze accentueren deze trillingen waardoor deze verschijnen in ons bewustzijn.  Hier in mee gaan en jezelf aan overgeven brengt de geest tot rust.  Daarbij kunnen blokkades los komen  waar we gepaste ruimte voor bieden zodat deze zich vrij kunnen maken en zich  kunnen uitwerken. Hierdoor kan jouw levensenergie steeds makkelijker zijn natuurlijke stroom gaan wat als een weldaad voelbaar zal zijn in je hele lichaam. 

* Adem & stem
We spreken met geknepen stem, de stem zit hoog, de keel knijpt samen, de adem stokt, je krijgt het niet uit je strot.  De stem hapert, breekt of stottert. Het voorgaande toont ons dat ons geweten nauw verbonden is met onze keel. Alles van onze binnenwereld moet via de keel passeren naar de buitenwereld. Alles wat door ons geweten als ongepast of verboden wordt bestempeld ‘mag’ dus niet passeren. Dit creëert druk en spanning! Pasgeboren baby’s hebben nog een uniek en authentiek stemgeluid. Het geluid wordt gedragen door de adem. Het kent nog geen enkele inhouding en komt daardoor zeer direct en indringend bij ons binnen. Een moeder hoort er instinctief aan wat de baby ermee uitdrukt en welke behoefte dat het heeft. Naarmate we ouder worden moeten we ons stemgeluid aanpassen. Het leren praten zorgt ervoor dat wij heel veel aan stem expressie afleren omdat we nu een taal moeten spreken. De nodige stemfrequenties zijn binnen onze spreektaal zeer beperkt. Tijdens de opvoeding wordt ons aangeleerd emoties en gevoelens op een acceptabele en beheerste manier te verwoorden. De expressie is dan niet meer gedragen door de adem maar door een mentale beheersing. We praten dan over iets i.p.v. onze rechtstreekse beleving uit te drukken. Taal is aldus een mentaal iets waarin we alles hebben vastgelegd als onveranderlijke objecten. Het zijn opvoeding en sociale verbanden, cultuur en religie die hebben bepaald hoe jij en ik onze taal ‘dienen’ te spreken.  Authentieke expressie gaat voorbij onze taal. Met adem- en stembevrijdingsoefeningen ga jij op zoek naar jouw authentieke expressie.