Djembe workshops,Lessen, / workshops verlengde schooldag,Buitenschoolse Opvang (BSO)

Educatie

Educatie 

Lessen / workshops verlengde schooldag / Buitenschoolse Opvang (BSO) Met in de eerste plaats het plezier van het muziek maken dragen onze lessen bij aan een goede motorische ontwikkeling van de deelnemende kinderen. Daarnaast vormt djembe spelen een rol van betekenis voor de verbetering van zintuiglijkheid, concentratie en de ontwikkeling van luistervaardigheid en luisterbereidheid. Dit alles draagt bij aan het zelfvertrouwen van ieder kind want het ervaart steeds directer en duidelijker contact met zichzelf en eigen kunnen. Er ontstaat zo automatisch een positieve invloed op de ontwikkeling m.b.t. sociaal gedrag. (beter in je vel zitten)

Ter illustratie:
Djembélessen op de Elout van Soeterwoude school - Club Elout, Den Haag Voor club Elout heb ik een reeks djembéworkshops mogen verzorgen van 9 lessen. Ons groepje was een bonte mengeling van leeftijden, culturen, temperamenten en talenten. Wat mij opviel was dat gedurende de lessen het respect voor éénieder naar elkaar toe, duidelijk toenam. Via het djembé spelen kwamen we, tussen alle plum en slap-slagen door, ook uit op privé leven, thuissituatie, wat ze van elkaar vonden en van zichzelf. Er werd gesproken over “het nut” van naar school gaan (moeten), wat ze later wilden worden, etc. Er ontstond langzaamaan een hechte band in het groepje, de plagerijen over en weer werden er niet direct minder om, wel kon ik duidelijk merken dat het “spel” was en dat ze juist steeds meer waardering kregen voor elkaar. Ook ontstond steeds meer bereidheid om écht naar elkaar te luisteren en elkaar van opbouwend commentaar te voorzien. Van mijn kant bracht op zijn tijd een knuffel, terechtwijzing of een plagerijtje soms even rust, duidelijkheid of ontspanning. Zo was er iedere les weer een mooie dynamiek waar ook m.n ik zelf bijzonder van heb genoten en geleerd.

© debeat.com