Djembeles,Djembe plus,muziektherapeutische groepslessen,oefening in aandacht,klankschalen-meditatie, ademhaling

Hart Beat - praktijk voor begeleiding, coaching en counselling

Inspiratie & workshops

De helende kracht van ritme en klank


 Voor bezinning, inspiratie, acceptatie en overgave naar  bewust-zijn 

 

Over mij en 'over'-leven.
Soms wordt een mens op een 'harde'manier geconfronteerd. Ernstige ziekte, klachten die erger worden, plots ingrijpende gebeurtenissen,of groeiend besef dat je in je leven toch iets essentieels mist. Ook ik heb mijn deel  gekregen. Verslavingen, depressie, burn out, gedwongen ontslag, kanker maar bovenal vanaf mijn middelbare schooltijd een diepgaand gevoel van eenzaamheid en gemis aan levensvreugde.  Mogelijk zijn enkele genoemde zaken voor U herkenbaar.
Overkomt ons van alles en kunnen we (er) niets (aan) doen? Als dat waar is dan had ik dit niet kunnen schrijven.
Op enig moment in mijn leven heb ik besloten op onderzoek uit te gaan. Wie ben ik eigenlijk, waarom 'overkomt' mij dit?  Wat of wie 'zit' er onder al mijn gedachten en gevoelens? Pfff..... wat een vragen en wat een besluit.

Een besluit met consequenties.
Ik heb ontdekt dat'zelf-onderzoek' of anders gezegd onderzoek naar 'het ware zelf' nooit (meer) zal stoppen. Een soort van innerlijke drang die mij voortstuwt. Die weg naar het ware zelf blijkt gepaard te gaan met het loskomen en loslaten van veelal pijnlijke en beknellende  aangenomen en aangeleerde patronen en systemen. En gaandeweg begon ik iets wezenlijks te ontdekken.  Het leven is niet statisch, het leven leeft. Je kunt het be-leven! Het zijn gang laten gaan. Je kunt besluiten het leven te zijn. Blijkbaar had ik mijzelf er buiten geplaatst en had mijn brein een beeld, een soort van onveranderbare foto over mijzelf en de 'buiten' wereld gecreëerd. Ik maakte er geen deel van uit, want IK ben toch hier en DAT is daar. Wat een eenzaamheid!


Bio Energetische Counseling - groepstrainingen en individuele sessies.
De weg naar het ware zelf begint met en via ons lichaam middels het leren voelen, ervaren en be-leven van de realiteit van ons lichaam. Dit doen we met behulp van oefeningen waarin we opmerkzaamheid trainen. We trainen om toeschouwer te zijn of te wel om open aandacht te zijn. Los van enige interpretatie of oordeel vanuit ons denken. Regelmatige beoefening maakt ons steeds vrijer van onze ingebeelde denkwereld (= wie wij denken te zijn) en gelijktijdig ook van fixatie op onze klachten. Fixatie is in feite een vernauwing van onze aandacht/bewustzijn. Die is dan nog maar op één specifiek iets gericht.  Meestal op dat wat je niet wilt. Daar strijden we tegen. Maar wat je aandacht geeft groeit. Het vreet energie. Genieten is er steeds minder bij.

Alleen al door het opengaan van onze aandacht ontstaat een steeds ruimer en helderder zicht op hoe het in ons functioneert.  En juist daardoor kon ik ook ontdekken dat in mijn oefenen juist veel interpreteren, oordeel en partijdigheid was. En dat in het oefenen mijn 'denken' me wilde 'sturen' naar een (bekend) resultaat. Juist ook deze 'handige truc' van het brein leren zien en volledig accepteren brengt ruimte en steeds meer werkelijke openheid. Het drukke denken krijgt zo steeds minder betekenis en er ontstaat steeds meer verbondenheid met het ware zelf.

Momenten van overgave aan het leven zelf herkent iedereen weleens. Woorden en zinnen als 'flow', balans, met de stroom mee, in harmonie zijn verwijzen ernaar. Je 'bent' dan, voor dat moment, de intense tevredenheid, stilte, het onbegrensde, de liefde zelf. Alles is ok zoals het hier en nu is.  Ik speel (werk) graag met meditatie & mindfulness, lichaamswerk,adem & klank. Ook familieopstelling & matrixmethoden komen in mijn counseling voor.

Uitgebreide informatie op:  www.hart-beat.com    

© debeat.com